Formularz zgłoszeniowy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Drogi kliencie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako: „RODO” ) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy, że
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Grupa Scotia Sp.k.

Cele przetwarzania zawarcia i wykonania umowy, w tym reklamacji i gwarancji:  podstawy prawne przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub
podjęcia działań do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, uzasadniony interes Administratora,
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora

Prawa związane z prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich
przetwarzaniem danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
inne prawa określone w informacji szczegółowej


Szczegółowe informacje: www.grupascotia.pl/polityka-prywatnosci